Vi förvaltar din fastighet.

empty picture

Förvaltningen

Varför anförtro oss din fastighetsförvaltning?

Vi sköter allt från A till Ö, anförtro oss ditt boende utan krångel.
Årlig eller säsongshyra,
vi hittar hyresgästerna åt dig och vi föreslår vilka typer av uthyrning som ger dig bättre lönsamhet.
Fördelen för dig: sinnesfrid, tidsbesparingar och omfattande service.

Första steget, vi tar hand om distribution av kungörelser, besök och urval av filer.
När en hyresgäst väl är installerad i ditt boende sköter vi inventeringen, indrivningen av hyror, utfärdande av kvitton, reparationer, reglering av avgifter och kommunikation med hyresgästerna.

Du behöver inte oroa dig längre.
En rapport om din förvaltning kommer att ges till dig varje månad.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.